PODZIĘKOWANIA


Drodzy Państwo,

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom zbiórki dla społeczności ukraińskiej. Jak zawsze mogliśmy na Was liczyć - dziękujemy za zaangażowanie, otwarte serca i szczodrość.

Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy dużą ilość materiałów opatrunkowych, kosmetyków, środków czystości, żywności, ubrań.

Oto finał naszej wspólnej zbiórki Galerii Mini, Przedszkola Kolorowe Pole w Dachowie i Przedszkola w Robakowie:


Wszystkie zebrane dary zostały spakowane i przekazane do punktu zbiórki w Poznaniu, przygotowane do dalszego transportu w miejsce docelowe.

To piękny i szlachetny gest, za który raz jeszcze Państwu serdecznie dziękujemy!