O NAS


Pomysł stworzenia sieci małych galerii handlowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszego rynku. Z jednej strony widzimy dynamiczny rozwój sieci handlowo-usługowych, drobnego handlu, a z drugiej strony mamy niezagospodarowaną przestrzeń popytu, który generują podmiejskie tereny, czyli tzw. "sypialnie" dużych miast takich jak np. Poznań. To skłoniło firmę Investera do stworzenia nowej formuły obiektu handlowego mieszczącego się na obrzeżach wielkich metropolii. Nasze obiekty mają zaopatrywać mieszkańców pobliskich gmin i miasteczek na poziomie jaki oferują sklepy w aglomeracjach miejskich.


Kamionki, jak i okoliczne miejscowości takie jak Borówiec, Daszewice, Szczytniki, Skrzynki, Koninko coraz częściej spełniają marzenia o idealnym miejscu do zamieszkania, łącząc w sobie komfort mieszkania poza miastem w otoczeniu lasów i łąk, oraz łatwość dojazdu do miasta, bliskość komunikacji oraz dostępu do zaplecza handlowego. Zainteresowanie okolicą potwierdzają dane statystyczne GUS, według których w 2010 roku było tutaj zameldowanych ponad 5 000 mieszkańców, stanowiących zaledwie około 30% faktycznie tam mieszkających.