Informacja o przetwarzanych danych osobowych przez INVESTERA Sp. z o.o. Sp. k.

Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w naszej firmie.


Kto jest administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Investera Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Koninku, al. Wierzbowa 1, 62-023 Gądki,  NIP 5542911201, REGON 240927601


Z kim może się Pani/Pan skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Investera Sp. z o.o. Sp. k. może Pani/Pan skontaktować się z pod nr telefonu: 664 027 101,  bądź adresem email: kontakt@galeriamini.pl


Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu właściwej realizacji umowy.


Komu przekazywane są dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

  • podmiotom, którym firma Investera Sp. z o.o. Sp. k. zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające),
  • dostawcom usług zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją, 
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Investera Sp. z o.o. Sp. k. w dochodzeniu należnych roszczeń,
  • osobom upoważnionym przez firmę Investera Sp. z o.o. Sp.k. do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.


Jakie ma Pani/Pan prawa?

Jako Administrator danych, zapewniamy Pani/Panu prawo dostępu do danych, może je Pani/Pan również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec firmy Investera Sp. z o.o. Sp.k. sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.


Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE